ממסרות

קצת ידע כללי על ממסרות 1. שילוב בין גלגלי שיניים יכול להתבצע אם מתקיים תנאי אחד: "פסיעת השיניים בשני הגלגלים אחידה" -נקרא גם : מודול. שני גלגלי שיניים המשתלבים ביניהם יהיו בעלי אותו מודול! המודול הוא נתון מספרי אשר ניתן לחשב לפי נתוני גלגל השיניים. 2. נתון נוסף חשוב שקיים … המשך הקריאה

ורייטורים מכנאיים

וראיטור מכאני בצורת עגינה של 5B ו B3 תוצרת DBY ותוצרת MOTIVE איטליה. יחס 1:5 ממבנה 0.63 עד 132 מ 0.25 כ"ס עד 10 כ"ס.  

ישרים

ממסרה(גיר): ממסרה משמשת להעברת אנרגיה מכאנית (כוח ,מומנט, מהירות), ממכונות כוח (מנועים) למכונות עבודה (,מסועים, בוחשים) ממסרה ישרה: 1.ממסרה ישרה היא ממסרה עם גלגלי שינים בעלי שיניים ישרות או אלכסוניות, מעבירה תנועה בין גג "ש הנמצאים ע"ג צירים מקבילים משמשת במערכות רגילות יתרונה בעבודה שקטה, ועמידה בעומסים גדולים ממסרה ישרה … המשך הקריאה

חלזוניים

ממסרות חלזוניות מדגמי 025NMRV – 150NMRV  ביחסים שונים קיים במלאי. כל הממסרות מכילות 2% ניקל בפלנג' ציפוי מיוחד . מיסבים תוצרות יפן Bearings  NSK . ממסרות חלזוניות- MNRV–MNR MNRV– ממסרה המתאימה לחיבור מנוע NMR – ממסרת ציר כניסה חופשי מערכת הילוכים (גיר) מאיצה מנוע באמצעות גלגלי שיניים, כשהשינוי בגודל של … המשך הקריאה